SVG placeholdery (20 objektů)

Originální obrázky transformované do SVG s 20 objekty. Více v zářijovém streamu.

1.svg placholder 1.svg placeholder
2.svg placholder 2.svg placeholder
3.svg placholder 3.svg placeholder
4.svg placholder 4.svg placeholder
5.svg placholder 5.svg placeholder
6.svg placholder 6.svg placeholder
7.svg placholder 7.svg placeholder
8.svg placholder 8.svg placeholder
9.svg placholder 9.svg placeholder
10.svg placholder 10.svg placeholder