SVG placeholdery (100 objektů)

Originální obrázky transformované do SVG se 100 objekty. Více v zářijovém streamu.

1.svg placholder 1.svg placeholder
2.svg placholder 2.svg placeholder
3.svg placholder 3.svg placeholder
4.svg placholder 4.svg placeholder
5.svg placholder 5.svg placeholder
6.svg placholder 6.svg placeholder
7.svg placholder 7.svg placeholder
8.svg placholder 8.svg placeholder
9.svg placholder 9.svg placeholder
10.svg placholder 10.svg placeholder